• 0216 392 72 11
  • info@numegemi.com
NUME GEMİ

NUME GEMİ

Hizmette Sınır Yok...

NUME GEMİ

NUME GEMİ

Hizmette Sınır Yok...

KURUMSAL

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

NU-ME kalite yönetim sisteminin; etkinliğinin sürekli iyileştirmesini sağlamayı ve şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

  • Bütün tekne ve gemi imalatların ve onarımlarda, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine , en üst düzeyde standartlara uygun hizmet vermek,
  • İşleri hatasız yapmak , tekne ve gemi üretimde , zamanında bitirmek ve onarım parçaları hasarsız sevk etmek.
  • Kaynakları verimli kullanmak,
  • Çevreye duyarlı ilkelerle çalışmak.

    Yukarıdaki şartlar ve taahhütler, tüm Nu-Me çalışmaları tarafından anlaşılmıştır ve politikanın yürütülmesi görevinin bilincindedirler. Politikanın etkinliği, Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.